درباره ما

بیوک آقا مردانی

مدیریت آرمان محاسب بر عهده آقای بیوک مردانی حسابدار و عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و حسابرس پایه یک مورد تایید دیوان محاسبات کشوراست و دارای سوابق مدیریتی در سطوح مختلف کشور است.

بیوک مردانی دارای   لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس مدیریت 

از جمله سوابق مدیریتی و مشاوره

مشاور معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مشاور معاون اول ریاست جمهوری

معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادها 
و سرپرست معاونت فنی و امور حسابرسی شركتهای دولتی

عضو هیات داوری اصل 44 قانون اساسی

 

 

آرمان محاسب آماده ارائه ارائه خدمات مالی و حسابداری، ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی و ارائه خدمات معاضدت حقوقی و داوری به همه سازمانها و شرکتها است.

 

It`s like picking up a rug and wondering how the https://writemypaper4me.org/ assortment of dust bunnies snuck under there