محبوب کننده های ما

خدمات مالی

خدمات مالی

خدمات محاسباتی

خدمات محاسباتی

خدمات معاضدت حقوقی

خدمات معاضدت حقوقی

نمونه کار های اخیر

آخرین مطالب وبلاگ

ضوابط بودجه سال ۱۳۹۷

ضوابط اجرایی بودجه ۹۷ کل کشور (تصویبنامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ شماره هیأت وزیران) مشخصات مجموعه: بودجه ۹۷ اولین نگارش در ۰۷ مهر ۱۳۹۶ تعداد بازدید: ۷۰۳۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴٫۱۵ امتیاز(۲۱۷ رای) ضوابط اجرایی بودجه ۹۷ کل کشور (تصویبنامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ شماره هیأت وزیران)  متن

Read More

قانون بودجه سال ۱۳۹۷

لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور+ متن کامل و پیوست‌ها مشخصات مجموعه: بودجه ۹۷ اولین نگارش در ۱۸ آذر ۱۳۹۶ تعداد بازدید: ۱۱۵۰۵۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴٫۱۸ امتیاز(۴۰۴ رای) لایحه بودجه ۹۷  ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه پيوست شماره يك: اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيوست

Read More

قانون مدیریت خدمات کشوری

Tags : 

قانون مدیریت خدمات کشوری بسمه تعالی قانون مديريت خدمات كشوري فصل اول-تعاريف ماده ۱- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد. ماده۲- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه

Read More

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

Tags : 

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد. تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶

Read More

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی کشور ‌قانون محاسبات عمومی کشور ‌فصل اول – تعاریف ‌ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت

Read More

حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

Tags : 

حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بسمه تعالی مقایسهتحلیلی دو قانون در خصوص به کارگیری بازنشستگان و اظهار نظردر خصوص حق الزحمه قابل پرداخت آنها الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان: دستگاھھای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی

Read More

قانون منع بکارگیری بازنشستگان

*متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است: ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از

Read More